Zapisy i opłaty w roku akademickim 2022/2023 

 Zapisy i opłaty w roku akademickim 2022/2023 

Zapisy do UTW im. Haliny Szwarc przyjmujemy w sekretariacie UTW , który miesci się w pokoju 416 na IV piętrze w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) , który mieści się przy ul. Marymonckiej 99 w Warszawie. 

Sekretariat jest czynny w dni powszednie w godzinach 13.00 – 15.00. Tel. 22 569 38 85, e-mail: utw@cmkp.edu.pl . 

Nowi członkowie: 

Czesne wynosi 200 zł na rok. Opłata wpisowa to 20 zł. Wpłaty wyłącznie w sekretariacie. Osoby, które miały przerwę 1-2 lat w członkostwie w UTW, np. z powodu pandemii sa zwolnione z opłaty wpisowej. 

Osoby nowo wstępujące zobowiązane są do przyniesienia zdjęcia legitymacyjnego w celu umieszczenia go w legitymacji członkowskiej. Legitymacja upowążnia do wejścia na wykłady i zajęcia organizowane przez uniwersytet. 

Aktualni członkowie UTW proszeni są o uiszczanie czesnego (200 zł) na konto UTW w Banku Pekao – numer rachunku 

55 1240 1037 1111 0000 0692 8791 : 

– przez Internet 

– na poczcie i w banku 

przy dokonywaniu wpłaty należy wyraźnie wpisać: nazwisko i imię za kogo wpłacana jest składka, numer legitymacji oraz rok akademicki za jaki dokonywana jest wpłata. 

Adnotacje o wpłacie w legitymacji będzie dokonywali członkowie Zespółu Ewidencji Słuchaczy przed każdym wykładem. 

Uwaga: Osoby bez ważnej legitymacji członkowskiej (które nie opłaciły czesnego) nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach i w wykładach po 12 listopada 2022 r. 

Sekretarz Zarzadu UTW 

Antoni Michalak