Wycieczki i wyjazdy

1. Zespół Turystyczno-Krajoznawczy organizuje:

a) Wycieczki – spacery do lasów i rezerwatów w okolicach Warszawy. Mają one na celu dotlenienie organizmu, przeciwdziałanie osteoporozie i zachowanie sprawności narządów ruchu. Trasy wycieczek wynoszą od 6 do 10 km. Tempo spaceru około 4 km/godz. nadaje prowadzący grupę. Programy wycieczek na okresy czteromiesięczne są rozprowadzane w holu przed wykładami. Wycieczki piesze trwają cały rok.

b) Wycieczki autokarowe jedno i kilkudniowe organizowane są w okresie wiosenno-letnim. Trasy wycieczek , ich koszty oraz terminy zapisów i wyjazdów po zaakceptowaniu przez Zarząd podawane są na tablicy ogłoszeń.

c) Wycieczki do ciekawych zabytków architektonicznych Warszawy oraz na wystawy okresowe w muzeach i galeriach organizowane będą na bieżąco. Ogłoszenia o miejscu zbiórek i obiektach zwiedzania podawane są na tablicy ogłoszeń.

2. Wyjazdy sanatoryjne i wypoczynkowe

Organizacją grupowych wyjazdów słuchaczy UTW zajmują się kierownicy wyjazdów. W imieniu uczestników koleżanki negocjują koszty wyjazdów oraz warunki pobytu i podpisują umowy z sanatoriami lub biurami podróży, czuwają nad przebiegiem wyjazdu i zgodnością warunków pobytu z podpisaną umową. Sanatoria lub biura podróży ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie podpisanych umów. Uczestnicy wyjazdów nie uiszczają żadnych dodatkowych opłat na rzecz UTW z tytułu organizowanych wyjazdów. Propozycje wyjazdów po akceptacji Zarządu UTW podawane są na tablicy ogłoszeń przed wykładami.

3. Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych , wyjazdach wypoczynkowych i sanatoryjnych.

Zapisy na wycieczkę tylko po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 50% kosztów. W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki potrąca się poniesione koszty z wniesionej opłaty a zaliczki w całości zwracane są tylko w wypadkach losowych , gdy zostanie znaleziona inna osoba w miejsce rezygnującej. Wejście do autokaru zgodnie z listą uczestników uwzględniającą starszy wiek i sprawność fizyczną.