Wycieczki i wyjazdy

1. Zespół Turystyczno-Krajoznawczy organizuje:

a) Wycieczki – „Spacerki po Warszawie”, mają one na celu przeciwdziałanie osteoporozie i zachowanie sprawności narządów ruchu. Tempo spaceru dostosowane jest do uczestników wycieczki . Programy wycieczek podawane za pośrednictwem e-mail i przed wykładami.

b) Wycieczki autokarowe jedno i kilkudniowe organizowane są w okresie wiosenno-letnim. Trasy wycieczek , ich koszty oraz terminy zapisów i wyjazdów po zaakceptowaniu przez Zarząd podawane są za pośrednictwem e-mail i przed wykładami.

c) Wycieczki do ciekawych zabytków architektonicznych Warszawy oraz na wystawy okresowe w muzeach i galeriach organizowane będą na bieżąco. Ogłoszenia o miejscu zbiórek i obiektach zwiedzania podawane za pośrednictwem e-mail i przed wykładami.

2. Wyjazdy sanatoryjne i wypoczynkowe

Organizacją grupowych wyjazdów słuchaczy UTW zajmują się kierownicy (słuchacze UTW) wyjazdów. W imieniu uczestników koleżanki negocjują koszty wyjazdów oraz warunki pobytu i podpisują umowy z sanatoriami lub biurami podróży, czuwają nad przebiegiem wyjazdu i zgodnością warunków pobytu z podpisaną umową. Sanatoria lub biura podróży ponoszą całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie podpisanych umów. Uczestnicy wyjazdów nie uiszczają żadnych dodatkowych opłat na rzecz UTW z tytułu organizowanych wyjazdów. Propozycje wyjazdów podawane są do wiadomości po akceptacji Zarządu UTW.

Niedawno nasza grupa wróciła z wypoczynku świąteczno – noworocznego w Soczewce koło Płocka a przed nami następne wyjazdy przygotowane przez nasze koleżanki Irenkę Jurczak i Alicję Berezę. Tak jak w latach ubiegłych tak i  w rozpoczętym właśnie  roku 2024 mamy przed sobą kilka wyjazdów wczasowo – sanatoryjnych. W maju wyjeżdżamy do sanatorium Solanki Medical SPA w Inowrocławiu oraz do sanatorium Fortunat w Nałęczowie . W czerwcu czekają nas wczasy w Ośrodku Wypoczynkowym Rondo w Krynicy Morskiej i  pobyt w sanatorium Piramida w Darłówku.

Wraz z Biurem „PITUR” organizujemy 4-dniowy wyjazd pod tytułem; ” Z WIZYTĄ W SAKSONII – DREZNO I BOGACTWO SZTUKI,
SZWAJCARIA SAKSOŃSKA, PORCELANOWA MIŚNIA…”, w dniach 21-24 kwietnia br.

Również z Biurem „PITUR” przygotowaliśmy 3 wycieczki jednodniowe;

W dniu 7 maja br. „NA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
ŚLADAMI KLEEBERCZYKÓW
ORAZ RODZINNYCH STRON SIENKIEWICZA”

W dniu 4 czerwca br. „PAŁACE I DWORY
POGRANICZA MAZOWSZA I POŁUDNIOWEGO PODLASIA”

W dniu 3 grudnia br. „PAŁAC W CHRZĘSNEM
Z WYSTAWĄ NORWIDIANÓW
I MIKOŁAJKOWA WIZYTA W FABRYCE BOMBEK”

3. Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

Zapisy na wycieczkę po dokonaniu wpłaty w określonej kwocie zaliczki lub pełnych  kosztów. W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki potrąca się poniesione koszty z wniesionej opłaty a zaliczki w całości zwracane są tylko w wypadkach losowych , gdy zostanie znaleziona inna osoba w miejsce rezygnującej.