Rekreacja ruchowa

Aktywizacja fizyczna obok pracy umysłowej jest ważnym czynnikiem podtrzymującym zdrowie i zapobiegającym przedwczesnemu starzeniu.

Gimnastyka – Zajęcia pełnią ważną rolę profilaktyczną zapobiegając chorobom reumatycznym, zwyrodnieniowym i osteoporozie. Przed zajęciami gimnastycznymi prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na umiarkowany wysiłek fizyczny.

Zajęcia z gimnastyki są częściowo odpłatne za, czas gdy się odbywają. W przypadkach losowych gdy nieobecność przekracza jeden miesiąc , opłata za okres nieobecności nie będzie pobierana.

Powyższe ustalenie nie dotyczy gimnastyki w basenie i klubie fitness.

1. Ćwiczenia rehabilitacyjna
Ćwiczenia prowadzi pani Anna Zając.

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” przy ulicy Cegłowskiej 39,

Informacji udziela Kol. Joanna Szwocer

2. Zumba – prowadzi Katarzyna Sobczyńska, informacji udziela: Joanna Szwocer.

3. Gimnastyka w basenie
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej, przy ulicy Conrada 6

Informacji udziela Kol. Ewa Bellert-Michalik