Sekretariat

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie

przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Adres: ul. Marymoncka 99/103,

01–813 Warszawa

Numeru pokoju 416

Telefon do sekretariatu: 22   569-38-85

Strona internetowa: www.utw.cmkp.edu.pl

Adres poczty e mail: utw@cmkp.edu.pl

Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 13.00 – 15.30