Sekretariat

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Adres: ul. Marymoncka 99/103,

01–813 Warszawa

Telefon/FAX do sekretariatu: 22-5693-885

Strona internetowa: utw.cmkp.edu.pl

Adres poczty email: utw@cmkp.edu.pl

Biuro Zarządu UTW
– czynne w poniedziałki i piątki w godzinach 14:00 – 16:00, pokój 416, IV piętro, wejście od ul. Marymonckiej

Sekretariat
– czynny w od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 16:00, pokój 416, IV piętro, wejście od ul. Marymonckiej