Wykłady i seminaria

Tematyka wykładów obejmuje:

nauki biologiczno-medyczne, w zakresie szerzenie profilaktyki gerontologicznej i kształtowania postaw promujących zachowania prozdrowotne · nauki humanistyczne obejmujące m.in. zagadnienia kultury, polityki, filozofii, historii, układanych w cykle tematyczne.

Wykłady zostają wygłaszane w poniedziałki i czwartki w godz. 16:00 – 17:00      w Auli Magna CMKP ul. Marymoncka 99.

Szczegółowe programy wykładów są również do nabycia w wersji papierowej przed wykładami w holu przed aulą.

 

Wykłady seminaryjne dotyczące różnej tematyki jak:

Malarstwo
–  historia malarzy i okresu w którym żyli i tworzyli – Muzeum Narodowe,

Literatura
 wydarzenia związane z  poetami i pisarzami okres w którym tworzyli – Muzeum Literatury

Wydarzenia  historyczne na przestrzeni  wieków ,historia miasta Warszawy – Muzeum Warszawy

Historia Polski , zwyczaje panujące na dworach królewskich ,znaczące wydarzenia które miały miejsce na przestrzeni stuleci – Zamek Królewski

Zesłanie Polaków ich życie w krajach gdzie musieli zamieszkać i wydarzenia które miały miejsce w danym momencie – Pałac Staszica

Opowieści o ciekawych miejscach świata  ,różne epoki ziemi –Muzeum Ziemi

Słuchaczom część tematów jest bliska z powodów rodzinnych czy pracy zawodowej .

Wszyscy jednak mogą w bardzo przystępny sposób poszerzyć zakres swojej wiedzy, gdyż wykłady prowadzone są nie tylko specjalistów ale także pasjonatów.