Zajęcia i zespoły

Praca w zespołach ma na celu m.in. wyzwalanie inicjatyw artystycznych, nauki języków obcych , uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych , a także usprawnianie umysłu.

Uczestnictwo w zajęciach zespołów winno być udokumentowane listą obecności z podaniem numeru legitymacji.

Zespół Malarski i Rysunkowy.

Zajęcia prowadzone są przez Pana Lecha Gęsiorskiego. Zajęcia grupy malarskiej odbywają się w Klubie „Pod Gruszą” na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 16.

Informacji udziela Kol. Jadwiga Kowejsza ,

Chór „ Belcanto”

Zespół opracowuje szeroki wachlarz pieśni chóralnych.

Występuje na uroczystościach Uniwersytetu, a także w domach kombatanta, w domach opieki społecznej, w klubach seniora i domach dziennego pobytu.

Próby chóru odbywają się w Klubie „Pod Gruszą” na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 16. Kierownikiem chóru i jego dyrygentem jest mgr Monika Janasz.

Informacji udziela Kol. Stanisław Błoński,

 Kursy

Kursy usprawniania pamięci odbywają się w każdy wtorek w godzinach 10.30 – 12.00, w Bibliotece im. Stanisława Staszica , przy ul. Romaszewskiego 19

Informacji udziela Kol. Danuta Hernik,

Lektorat języka angielskiego

Nauka języków obcych ma na celu przede wszystkim przypomnienie języka znanego z młodości, okresu pracy zawodowej. Lektoraty odbywają się na trzech poziomach, w zależności od stopnia zaawansowania słuchaczy. Nauka języków obcych jest częściowo odpłatna

Informacji udziela Ewa Bellert-Michalik,

Zajęcia odbywają się w auli granatowej CMKP.

Klub Podróżnika

Spotkania z podróżnikiem , wiele ciekawostek ze świata udokumentowane barwnymi zdjęciami i „bliskie” spotkania z mieszkańcami .

Biblioteka im. Stanisława Staszica , przy ul. Romaszewskiego 19 , w każdy 4 czwartek miesiąca, o godzinie 14:00