Wystawa w Zamku Królewskim „Geniusz z Lwowa”

Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć wystawę w Zamku Królewskim ” Geniusz z Lwowa”. Prezentowane zbiory pochodzą z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im.Borysa Wożnickiego i Lwowskiego Muzeum

Historycznego. Przewodnik przybliżył nam dzieła malarzy takich jak: Artur Grottger , Jacek Malczewski, Jan Matejko i Henryk Siemiradzki

Galeria Miejską Lwów gromadziła zbioru od XVII wieku po wiek XX.

Była to dla nas wspaniała podróż w artystyczny świat!!!