Wycieczka do Radomia

Cudowna pogoda, przewodnik wspaniały (Pan Rafał z „Pitur”). Zachwycający Malczewski ojciec i syn. Ciekawa wystawa w Elektrowni prac Delmana i Kimura. Na koniec Orońsko i Centrum Rzeźby.
Wracamy zmęczone, ale zadowolone.