Wigilijny stół słuchaczy UTW

Dzisiejszy dzień dla słuchaczy UTW był wyjątkowy. Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Dzielnicy Bielany, mogliśmy już po raz drugi spotkać się przy wigilijnym stole. Nie zabrakło tradycyjnych potraw a kolędy pięknie śpiewane przez chór umiliły wspólnie spędzony czas. Dziękuję naszym gościom za uczestniczenie wraz z nami w tak uroczystym dniu.