w Pałacu Staszica

Seminarium w Pałacu Staszica zgromadziło jak zawsze duże grono naszych słuchaczy. Tym razem Pani Hanna Krajewska odkrywała przed nami tajemniczą historię soli,od czasów biblijnych do dnia dzisiejszego .