Ukonstytuowanie Zarządu UTW im. Haliny Szwarc

W dniu 31 maja 2023r nastąpiło ukonstytuowanie Zarządu UTW im. Haliny Szwarc w wyniku, którego ustalono;
Prezes – Ewa Mańkowska,
V-ce Prezes – Anna Dawidowicz,
V-ce Prezes – Alicja Jasińska,
Skarbnik – Jadwiga Zapędowska,
Sekretarz – Krystyna Działek,
Członkowie Zarządu
Ewa Bellert-Michalik,
Danuta Hernik,
Ewelina Karwacka,
Joanna Szwocer,