Seminaria w lutym 2022 r.

Do końca lutego 2022 r. nie będą odbywać się żadne zajęcia w gmachu CMKP.
Poniżej plan seminariów w UTW im. Haliny Szwarc w lutym 2022 r.


Antoni Michalak Sekretarz Zarządu UTW