Pro memoria Krystyna Bielowska

KRYSTYNA BIELOWSKA 1937 – 2022 

W dniu 6 maja 2022 r. odeszła nasza koleżanka i przyjaciółka Krystyna Bielowska. 

Krysia swoja przygodę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy CMKP rozpoczęła w 1999 r. Od początku, zachęcana przez założycielkę Uniwersytetu, panią profesor Halinę Szwarc podjęła się zorganizowania i prowadzenia Zespołu Literackiego. Przez wiele lat jej celem była promocja naszego Uniwersytetu. Pozostawiła po sobie bogatą spuściznę w postaci książek i artykułów w czasopismach. Była autorką wielu publikacji o osiągnięciach UTW. Szczególną zasługą Krystyny było zgłębianie i propagowanie życia Haliny Szwarc oraz jej idei tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku. Na zaproszenie wielu UTW wygłaszała na ten temat wykłady, które spotykały się z ogromnym zainteresowaniem. 

Była wspaniałą koleżanką, kompetentną, życzliwą i szukającą zawsze możliwości pogłębienia i propagowania wiedzy o uniwersytetach trzeciego wieku. 

Krysiu, żegnamy Cię z wielkim smutkiem. Będzie bardzo nam Ciebie brakować. Spoczywaj w spokoju. 

W imieniu Zarządu i słuchaczy UTW im. Haliny Szwarc 

Prezes Zarządu Irena Moskal