Posiedzenie BKDS ds.UTW

W dniu 14 lutego br. odbyło się posiedzenie  Branżowej Komisji Dialogu Społecznego  ds. UTW, na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. UTW posła Michała Szczerby, w którym uczestniczyły nasze Koleżanki : Ewa Mańkowska, Irena Moskal, Alicja Jasińska i Magdalena Dąbrowiecka.

Program spotkania obejmował;

-kierunki działań Parlamentarnego Zespołu ds. UTW w obecnej kadencji,

-nowe usytuowanie polityki senioralnej w rządzie RP i jej główne kierunki ,

– zarys programu obchodów 50. lecia ruchu UTW, ramowy program oraz ważne projekty dla seniorów ,

-zaangażowanie Miasta st. Warszawy w realizację obchodów 50. lecia ruchu UTW, jubileuszu UTW im. Haliny Szwarc i projekty,

-projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia Roku 2025 Rokiem UTW


Posiedzenie odbędzie się w współpracy z Fundacją „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”  oraz Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. UTW m. st. Warszawy