Piknik CMKP „Sobota dla zdrowia”

Piknik CMKP udał się znakomicie. Nasze stanowisko gościło wiele osób, był czas na pogawędkę i taniec z niezawodną Kasią.

Mieliśmy okazję na konsultacje medyczne i badania. Dziękujemy CMKP za umożliwienie przedstawienia działalności naszego UTW