PETYCJA ZBIOROWA w sprawie funkcjonowania parlamentu seniorów

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z Petycją do Prezydenta RP wysłaną przez Aleksandra Pieczkina w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS oraz odpowiedzi udzielonej przez Prezydium OPS, przekazanie jej delegatom OPS i zawieszenie na swoich  stronach WWW.

Z poważaniem

Krystyna Lewkowicz

Przewodnicząca Prezydium OPS

Załączniki:

 „PETYCJA  ZBIOROWA” oraz „Stanowisko Prezydium wobec petycji Pana Pieczkina”