Pamięci pani prof. Haliny Szwarc

27 maja 2022 r., w przeddzień 20 rocznicy śmierci prof. Haliny Szwarc w UTW jej imienia odbyły się uroczystości poświecone pani profesor. 

O godzinie 11.00 w kościele pw św. Zygmunta została odprawiona msza święta z udziałem uniwersyteckiego chóru. O godzinie 16 obok głównego wejścia do CMKP pod tablicą pamiątkową, poświęconej p. prof. Halinie Szwarc złożyli kwiaty zaproszeni gości oraz słuchacze UTW. Następnie w Auli Magma rocznicowe mowy wygłosili zaproszeni gości. Wśród gości byli m.in. syn Haliny Szwarc prof. Andrzej Szwarc z rodziną, pani Senator RP Barbara Borys-Damięcka, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych-Prorektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych CMKP mgr inż. Zbigniew Piotrowski, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Pan Grzegorz Pietruczuk, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Pan Włodzimierz Piątkowski, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy m.st. Warszawy Dzielnica Bielany Anna Czarnecka. 

Okolicznościowy wykład – wspomnienie poświęcony p. prof. Halinie Szwarc. wygłosiła pani Pani Lidia Wrocińska – Sławska, która osobiście współpracowała z Haliną Szwarc przy tworzeniu ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Opracowanie i fotografie Antoni Michalak