Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy

UTW nagroda

Stołeczna rada miasta przyznała w 2020 r. nagrody m.st. Warszawy.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy głosowało 55 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przyjętą uchwalą, nagrodę m.st. Warszawy otrzymali: Waldemar Dąbrowski, Agata Kaczmarska, Czesław Lewandowski, Krystyna Lewkowicz, Wojciech Mann, Zofia Milska-Wrzosińska, Jan Młynarski, Maret Mucajewa, Tadeusz Rolke, Adam Sajnuk, Barbara Siedlicka, Dariusz Stola, Hanna Szczubełek, Areta Szpura, Renata Wardecka, Henryk Wujec (pośmiertnie), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uczniowski Klub Judo Lemur, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.

 

Poniżej pismo od przewodniczącej Rady m.st. Warszawy o przyznaniu naszemu UTW ww. nagrody.

Nagroda m. st. Warszawy dla UTW