Delegacja UTW brała udział w obchodach 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego delegacja naszego UTW brała udział w obchodach 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości.