Spacer po Żoliborzu

Niezawodna Pani Jola zabrała słuchaczy UTW na słoneczny spacer

po Żoliborzu oficerskim.

Oprócz perełek architektury było dużo historii i ciekawostek z życia mieszkańców.

Dziękujemy i prosimy o więcej spotkań 😀