Z wizytą w Saksonii

Nasi słuchacze po raz kolejny wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez Biuro PITUR „ Z wizytą w Saksonii”

Podczas czterech dni wycieczki udało się zwiedzić:

Manufakturę Porcelany w Miśni , cudowne wyroby oraz produkcję w formie warsztatu pokazowego .

Twierdzę Königstein położoną w Saskiej Szwajcarii nad Łabą

Drezno i jego odbudowane po wojennych zniszczeniach obiekty

Galerię Obrazów Starych Mistrzów w Zwinger.

niegdyś największe w Europie Środkowej uzdrowisko w Teplicach

rezerwat Bastei Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii

zamek w Stolpen, gdzie 49 lat życia  spędziła w niewoli hrabina Cosel, metresa króla Augusta II Mocnego.

Dziękujemy za bardzo interesujący wspólny wyjazd i dobrą energię . Panu Arkadiuszowi za dzielenie się ogromem wiedzy i otwartość. Panu Krzysztofowi za bezpieczne jazdę w trudnych warunkach pogodowych i Pani Kamili za profesjonalną opiekę nad grupą.