W dniu 15 marca br. w teatrze ROMA rozpoczęły się uroczystości obchodów 50-lecia powstania pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie. Dla nas szczególnie ważnego święta, naszego UTW . Zaproszonych było wielu gości oraz delegacje z innych uniwersytetów . Na zakończenie odbył się wspaniały koncert Alicji Majewskiej .