Na piątkowym wykładzie gościliśmy Pana Pułkownika Profesora dr n. med.

Marka Rękasa, Krajowego Konsultanta w dziedzinie okulistyki oraz zastępcę dyrektora ds naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Tematem wykładu były “Kierunki rozwoju okulistyki w Polsce”. Zasługą Pana Profesora jest taka organizacja zabiegów operacyjnych zaćmy, że kolejki do operacji znacznie się skróciły.

Za tak skuteczne działanie Pana Profesora nasza społeczność uhonorowała wykładowcę pracą malarską naszej słuchaczki kol. Elżbiety Jędrzejczyk z pracowni prowadzonej przez dyplomowanego artystę plastyka Leszka Gęsiorskiego.

Pan profesor był mile zaskoczony tym wyróżnieniem.

Mamy nadzieję, że sprawę leczenia jaskry uda się Panu Profesorowi podobnie uregulować.